Definicji marketingu internetowego jest bardzo wiele. Z jednej strony e-marketing może być celowym i zaplanowanym wykorzystaniem Internetu w celach promocji własnej firmy oraz oferowanych produktów, tak by firma odnosiła szybkie korzyści ze sprzedaży. Z drugiej zaś strony